sabato 11 luglio 2009

10/10 "2040 Progetto di scrittura unica"

באינסטינקט העבודות שלו וסיבה מתפטרים המאבק הנצחי לתת חיים לסוגר דיאלוג : הוא מאריך את הצבע בספונטניות של התנועה, זאת מהגנת בו בתוך גושים של אור גשמי פרוכאדאס פראגמאנטינג זה לפי קצבים מוסיקליים. הצבע כפות, עשה לזרום ושוב הביא, התגבש וטיפטף, שחרר ונוטה מעל המאסרים של התמיכה לחפש ממדים דברניים חדשים

Nessun commento:

Posta un commento